🌹 Preisschilder "nur Rand" laminiert ca. A7, A6, A5 oder A4

Preisschilder in den Größen / ca. A7, A6, A5 oder A4

10 laminierte Preisschilder

Größe:    80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

                 154 x 216 mm oder 216 x 303 mm         

Farbe:     leuchtgelb

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm oder 216 x 303 mm

Farbe:     leuchtrot

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

             154 x 216 mm oder 216 x 303 mm

Farbe:     leuchtgrün

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:    111 x 154 mm oder154 x 216 mm

               154 x 216 mm, 216 x 303 mm         

Farbe:     leuchtrosa

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

             154 x 216 mm oder 216 x 303 mm

Farbe:     zitronengelb

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm oder 216 x 303 mm         

Farbe:     weiß

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität


10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm      

Farbe:     leuchtgelb

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm      

Farbe:     leuchtrot

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm      

Farbe:     leuchtgrün

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität

10 laminierte Preisschilder

Größe:   80 x 110 mm, 110 x 154 mm,

               154 x 216 mm      

Farbe:     leuchtrosa

Material: Plakatpapier 80g/qm

Folie:      2x250 mic

Text:       "nur Rand"

stabile Qualität


Preisschilder in den Größen / 45 x 105 mm und 65 x 105 mm

10 laminierte Preisschilder

Größe:       65 x 105  mm      

Farbe:       leuchtgelb

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       45 x 105  mm      

Farbe:       leuchtgelb

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       65 x 105  mm      

Farbe:       leuchtrot

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       45 x 105  mm      

Farbe:       leuchtrot

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       65 x 105  mm      

Farbe:       leuchtgrün

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       45 x 105  mm      

Farbe:       leuchtgrün

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       65 x 105  mm      

Farbe:       leuchtrosa

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel

10 laminierte Preisschilder

Größe:       65 x 105  mm      

Farbe:       weiß

Aufdruck:  Rand

Material:   Plakatpapier ca. 80g/qm

Folie:        2x 250 mic

starke Qualität - langlebig

Verpackt in Druckverschlussbeutel